Fundacja Federacji Konsumentów

Różnica między odpowiedzialnością gwaranta, odpowiedzialnością sprzedawcy nie będącego gwarantem, a rękojmią.

strona w przygotowaniu