Fundacja Federacji Konsumentów

Odpowiedzialność sprzedającego za niezgodność produktu lub usługi z umową.

Krótki opis szkolenia:

Intensywne szkolenie poświęcone kluczowej kwestii odpowiedzialności sprzedającego za towar lub usługę. Co wynika z przepisów prawnych, orzecznictwa i praktyki, gdzie są najistotniejsze punkty sporne i dlaczego, kto i kiedy musi udowodnić istnienie niezgodności – to podstawowe wiadomości niezbędne do szybkiego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

Cel:

Poznanie i zrozumienie regulacji prawnych oraz najnowszego orzecznictwa dotyczącego rozstrzygania zagadnień związanych z niezgodnością produktu lub usługi z umową, co wpłynie na podniesienie wiedzy uczestników szkolenia, pozwoli zastosować ją w praktyce i bezpośrednio wpłynie na jakość ich pracy oraz wizerunek firmy działającej zgodnie z prawem, sprawnie i profesjonalnie.

Zakres tematyki:

Szkolenie obejmuje podstawy odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową wynikające z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (…), Kodeksu cywilnego, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, orzecznictwa sądów oraz praktyki reklamacyjnej.

Oferta szkoleniowa skierowana jest do:

Szkolenie adresowane jest do pracowników obsługujących klientów, niższej kadry kierowniczej oraz specjalistów odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za tworzenie standardów pracy w obsłudze klientów oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Czas szkolenia:

4 godziny w tym 2 przerwy

Forma szkolenia:

Proponujemy aktywne szkolenie, oprócz prezentacji, rozwiązywanie casy study, dlatego szkolenie skierowane jest do grup nie mniejszych niż 6 osób i nie większych niż 20 osób. W cenie szkolenia dostarczamy materiały: papierową wersję prezentacji oraz wyciąg z obowiązujących przepisów prawnych zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wszystkie informacje mają charakter zaproszenia do rokowań i stanowią podstawę do ewentualnych uzgodnień dotyczących przygotowanego przez Fundację Federacji Konsumentów szczegółowego programu, który udostępniamy w trakcie negocjacji, w tym metodyki szkolenia, jego czasu i miejsca.