Fundacja Federacji Konsumentów

Fundacja Federacji Konsumentów prowadzi specjalistyczne szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i ich pracowników wszystkich szczebli.

Zespół prowadzący szkolenia dysponuje ogromną wiedzą na temat przepisów prawnych w obrocie konsumenckim, wieloletnim doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą praktyczną. W skład zespołu wchodzą między innymi menedżerowie z głównych sieci domów towarowych oraz dyrektor generalny lemon kasyno.

Wysokie kwalifikacje oraz kompetencje ekspertów i prawników są gwarancją uzyskania przez uczestników rzetelnej i potrzebnej im wiedzy, rzeczywistego podniesienia kwalifikacji i zdobycia praktycznych umiejętności.

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów, prezentacji multimedialnych, warsztatów, pracy w grupach, rozwiązywania casów (analiza przypadków), dyskusji. W zależności od oczekiwań oferujemy dopasowanie szkolenia do interesującego przedsiębiorcę zagadnienia, wielkości grupy, zgłaszanych tematów, oczekiwań dotyczących metodyki szkolenia lub wprowadzenia innych elementów, takich jak np. sprawdzenie wiedzy uczestników przed i po szkoleniu. Przygotowane dla uczestników materiały szkoleniowe gwarantują wzmocnienie efektów szkolenia w dłuższym okresie czasu. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warto inwestować w swoją kadrę, bo to najlepsza inwestycja w przedsiębiorstwo, a zdobyta wiedza i umiejętności będą również gwarancją większej satysfakcji dla konsumentów.