Fundacja Federacji Konsumentów

Sprzedaż konsumencka oraz umowy sprzedaży zawierane z podmiotami, które nie są konsumentami.

Krótki opis szkolenia:

Szkolenie obejmuje sprzedaż konsumencką oraz umowy sprzedaży zawierane z innymi podmiotami, obejmuje aspekty prawne, jak i zastosowanie obowiązujących przepisów w praktyce

Cel:

Szkolenie ma za zadanie podnieść kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi klienta, zarówno na etapie przed sprzedażą, w jej trakcie, jak i na etapie obsługi posprzedażowej. Pracownik uzyska wiedzę, jak zaprezentować towar zgodnie z przepisami (zwłaszcza konsumenckimi), jak prawidłowo zachować się w chwili sprzedaży lub wydania towaru oraz jak postępować w trakcie procesu reklamacyjnego. Wiedza pracownika, która ma przede wszystkim wymiar praktyczny, zostanie usystematyzowana; uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie zachowanie jest dopuszczalne, a czego należy się wystrzegać w kontaktach z kupującymi, zarówno konsumentami, jak i pozostałymi podmiotami.

Zakres tematyki:

Szkolenie obejmuje problematykę umów sprzedaży konsumenckiej, w tym obowiązków informacyjnych sprzedawcy (np. instrukcja obsługi), zaprezentowania towaru, jego wydania po zakupie, odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową oraz odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Ponieważ klientami tradycyjnych sklepów są także podmioty nie będące konsumentami (przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia, szkoły państwowe), szkolenie obejmuje tematykę odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości (regulacja z Kodeksu cywilnego). Poruszane są również sprawy z zakresu innym tytułów odpowiedzialności, np. stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Szkolenie obejmuje omawianie przykładów praktycznych, jak i omawianie prawdziwych „z życia wziętych” przypadków konsumenckich.

Oferta szkolenia skierowana jest do:

Szkolenie adresowane jest do pracowników sieci sklepów wielkopowierzchniowych, dużych sklepów spożywczo-przemysłowych, sieci sklepów z asortymentem specjalistycznym (np. sklepy obuwnicze, komputerowe, odzieżowe), którzy posiadają kontakt z klientem lub uczestniczą w procesie jego obsługi.

Szkolenie w jednym z wariantów skierowane jest również do kadry kierowniczej i specjalistów odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za szkolenia pracowników, tworzenie standardów obsługi, organizację pracy.

Czas szkolenia:

6 godzin + przerwa kawowa

Forma szkolenia:

Proponujemy szkolenia w grupach nie przekraczających 15-20 osób. Szkolenie prowadzone jest z prezentacją, materiałami do pracy w grupach, dyskusją po wykładach. W cenie szkolenia dostarczamy materiały: papierową wersję prezentacji oraz wyciąg z obowiązujących przepisów prawnych, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wszystkie informacje mają charakter zaproszenia do rokowań i stanowią podstawę do ewentualnych uzgodnień dotyczących przygotowanego przez Fundację Federacji Konsumentów szczegółowego programu, który udostępniamy w trakcie negocjacji, w tym metodyki szkolenia, jego czasu i miejsca.